Услуги / Продуктово позициониране

Позициониране в интернет

Позиционирането на марки, продукти или услуги в дизайна на уеб и промо сайтове, аплиакции и приложения за социални мрежи и мобилни телефони позволява на потребителите да получат една по-персонализирана реклама, използвайки личните устройства на потребителите и предоставяйки им много възможности за допълнителна информация чрез конкретни линкове, статии и други дигитални публикации.

Рекламно позициониране на събия

Рекламно позициониране на пресконференция, турнири и състезания. Брандиране на зали и всякакъв вид рекламни материали - тениски, химикали, чаши, награди и т.н.

Позициониране в ТВ продукции
Позиционирането на марки, продукти или услуги в сюжети на телевизионни продукции е рекламна стратегия от дълги години, която успешно внушава на зрителя потребността от рекламирания продукт като натрапчиво или не толкова влага марката му в историята, интериора или декора на сюжета.

Позициониране в сценични продукции
Позиционирането на марки, продукти или услуги в сюжети на театрални представления, концерти, чествания, награди и други събития, провеждащи се на сцена е сравнително нов метод за провокиране на потребност в зрителя от рекламирания продукт, създавайки близост в обстановката на живото изпълнение и давайки възможност за контакт или тест на продукта, както и акцентиране на качествата или предимствата му.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ