Събития

ПР УСЛУГИ

Управлението на репутацията е дълъг процес, който изисква целенасочена и системна комуникация с всички целеви публики на компанията. Именно затова той трябва да се основава на ясна стратегия, която да подпомага постигането на комуникационните цели. Агенцията предлага на своите клиенти разработване и осъществяване на стратегии за корпоративна комуникация, включително идентифициране на специфични фактори, които влияят върху изграждането на имиджа. Така както има процедури за управление на различни аспекти на бизнеса, така съществуват и професионални методи за създаване и утвърждаване на корпоративна репутация. Основните инструменти, които подпомагат този процес в съвременната динамична бизнес среда са:

Връзки с медиите

Връзките с медиите са основен елемент на корпоративния PR и поради това, един от приоритетите в работата на Агенцията. Всеки представител на екипа познава добре българската медийната среда и работи всеки ден с журналисти, които отразяват различни сектори на икономиката. Част от представителите на Агенцията имат и личен опит в медийната сфера, тъй като самите те са работили във всекидневници, радиостанции и новинарски агенции. Работата на екипа ни с журналистите води до реални резултати за нашите клиенти - периодично присъствие в медиите чрез статии, интервюта и коментари, а също възможност да се достигне бързо до важните публики в случай на криза. Даваме цени съвети, които могат да направят всеки бизнес по-печеливш.

Основните методи за комуникация с медиите, които ТРАФИК БУЛ организира включват:

 • Пресконференции - подходяща тактика за представяне на нови проекти, продукти, резултати от дейността, а също на позицията на компанията по теми от обществен интерес;
 • Прессъобщения - стандартен подход в комуникацията с журналистите, при който се предоставя систематизирана информация за дейността на  компанията;
 • Специални материали - интервюта, коментари и анализи на представители на компанията;
 • Неформални срещи с журналисти - събития с неформален характер, които дават възможност за предоставяне на информация и в същото време допринасят за поддържането на добри работни отношения;
 • Мониторинг и анализ на публикациите в медиите за компанията и нейните конкуренти.
 • Проучване за нагласите в обществото към дадена личност или продукт 
 • Водене на различни мероприятия - тип концерти, публични изяви 

Нашите услуги включват:

 • Задълбочен анализ и подготовка за кризисни ситуации  - кризисни одити, разработване на процедури за реакция при криза, кризисни планове и наръчници за кризисни комуникации;
 • Тестове и обучения - подготовка на екипа за кризисни комуникации, интерактивни обучения за реакция по време на криза, възстановка на реални ситуации;
 • Регулярен медиа мониторинг - проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции;
 • Сътрудничество с лидери на мнение в бизнес сферата на клиента;
 • Незабавна реакция в случай на криза - PR консултиране, връзки с медиите, комуникация с целеви групи.
Кой иска да стане наш колега? Търсим млади хора с репортерски рефлекси
Екипът на Трафик Бул е готов да привлече млади хора от Пловдив с добра езикова култура, репортерски рефлекси и социална чувствителност. За нас думата е основният сигнал на света, а превърната в многоGLASие на родния език, би могла да звучи прекрасно. На желаещите да се присъединят към нашия екип предлагаме да изберат социално значима тема, пловдивска, национална или  световна, каквито турбулентните...