Услуги / Кризисен PR
Всяка фирма, община, организация или личност е попадала в ситуация, на която й е нужен кризисен ПР. Това са бързите стъпки, които трябва всеки мениджър да предприеме, за да ограничи щетите и вредното въздействие върху работата на поверената организация.
Чести са ситуациите на черен ПР, подети от определени медии, зад които стои финансов интерес. Ние знаем как да се реагира в подобни ситуации и как може да се предотвратят подобни състояния на компанията или да излезете от проблемната ситуации, ако сте попаднали в нея. Съвет №1 - побързайте да споделите проблема с нас, докато не е станало прекалено късно. 
Какво предлагаме още в ситуация на Кризисен ПР? 
  • Проучване и анализ на мащаба и характера на кризисната ситуация; подготовка за подобна ситуация 

  • Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на инструменти за тяхното ограничаване;

  • Медия консултиране за кризисни комуникации, интерактивни обучения за реакция по време на криза, пресъздаване на реални ситуации;

  • Медия планиране и мониторинг за проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции.

  • Начини за справяне с черен ПР

  • Начини за комуникация с медиите в проблемна ситуация 

  • Конкретни съвети за реагиране на негативни информации в публичното пространство за организацията и определена личност 

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ